B.Y.O.T - BRING YOUR OWN TEAM

En unik On Demand – tjänst på Interim Management-marknaden bestående av Specialister och Rådgivare tillgängliga för våra konsulter och numera även externa kunder på abonnemang. 

Team Interim har ingått ett långsiktigt samarbete med ett tio-tal mycket kunniga experter från vårt befintliga nätverk vars specialistkompetens och rådgivning alla våra aktiva konsulter ute på uppdrag får tillgång till genom vårt låsta community.

 

Våra konsulter har på så sätt alltid under uppdragets direkt tillgång till deras eget specialistteam inom ett flertal efterfrågade områden ett visst antal timmar som styrs av konsultavtalet.

 

B.Y.O.T-tjänsten är unik på Interim Management-marknaden idag och visionen är att kunna erbjuda tjänsten utanför befintliga uppdrag som en On-Demand tjänst till flera kunder. Vi har idag en referenskund som abonnerar på tjänsten.


Är ni som bolag intresserade av en On Demand-tjänst av specialister inom tex. Skatt, Moms och IFRS - vänligen kontakta oss för offert. 

Referenscase där konsulter använt sina inkluderande timmar. 

  • Momsspecialist On Demand inför inlämnande av uppgifter samt frågor från SKV. 

  • IFRS-rådgivare vid komplex och snabbt uppkommen frågeställning inför förvärv.

  • Pricingspecialist On Demand vid prissättning av helt ny paymentprodukt på marknaden.

  • On Demand tjänst - tillgång till momsspecialister för ett fast antal timmar och pris per månad

  • IFRS-specialist inför Årsredovisning med genomgång av alla noter. 

OMRÅDEN ON DEMAND VIA B.Y.O.T

• FÖRVÄRV

• KAPITALANSKAFFNING & FINANSIERING

• AVTALSFÖRHANDLING

• AFFÄRSUTVECKLING

• KRAVSTÄLLNING

• UPPHANDLING

• WORKSHOPS

• OUTSOURCING

• INSOURCING

• UPPSÄTTNING STYRGRUPP

• PROGRAMLEDNING

• PROJEKTLEDNING

• DAC6

• MOMS

• STRUKTUR & STRATEGI INOM SKATT

• INKOMSTSKATT

• TAX MANAGEMENT

• INTERNATIONELL BESKATTNING

• SKATTEREDOVISNING

• INDIVIDBESKATTNING

• TRANSFER PRICING

• RAPPORTERING I BÖRSBOLAG

• LEGAL REDOVISNNG K3

• ÅRSREDOVISNING

• KONCERNREDOVISNING

• OPERATIONELL RAPPORTERING

• US GAAP

• IFRS (INKL IAS39 och IFRS9)

• KONSOLIDERING

• CASHPOOLS

• LIKVIDITETSPLANERING

• HEDGING

• TREASURY

• P2P

• O2C

• CASH MANAGEMENT

• WORKING CAPITAL

• FINANSIELL MODELLERING

• RAPPORTERING FI

• GOVERNANCE

• AML

• RISK MANAGEMENT

• COMPLIANCE

• OPERATIONELL RISK

• FINANSIELL REDOVISNING

• INTERN STYRNING & KONTROLL

• FINANSIELL RISK

• TAX COMPLIANCE

• LÖN

• PROCESSKARTLÄGGNING

• AFFÄRSARKITEKTUR

• SYSTEMUTVECKLING

• SYSTEMDESIGN

• SYSTEMIMPLEMENTERING

• PROCESSDESIGN & MODULERING

• SYSTEMUPPSTART

• SYSTEMINTEGRERING

• BI VERKTYG / POWER BI

• ERPs