VÅRA TJÄNSTER

Teamwork

Konstant genom alla moment i alla processer är vårt interna samarbete. Det är nyckeln och en del av vår framgång till lyckade processer och att vi kan hålla tempo med bibehållen kvalitet. Vi säkerställer gemensamt att inga relevanta personer förbises i något sammanhang.

KONSULT &

INTERIM MGMT

Vi vårdar vårt konsultnätverk

Att vara långsiktig, transparent och professionell är vinnande ur alla perspektiv. Vi är människoorienterade och intresserar oss, vi ser personen och profilen utifrån ett helhetsperspektiv. Vi vill växa och utvecklas tillsammans med konsulter och kunder under lång tid framöver. Ibland är sitter de i kandidatstolen, ibland i kundstolen. Marknaden är mindre än man tror och vi vårdar nätverket som är hjärtat i hela verksamheten.

Respekten för att din tid är dyrbar

Vi presenterar inom 12 timmar om det behövs och för att vi kan. Om behovet inte rimmar med vårt nätverk är vi snabba att påpeka det och rekommenderar gärna en bättre lämpad aktör. Allt vårt arbete är proaktivt, när du ställer frågan har vi redan tre namn i åtanke. 

Transparent och professionellt 

För oss är Hit-rate och återkommande kunder en minst lika viktig KPI som antalet konsulter ute.

Vi vågar stå för det vi lämnar efter oss och vi våga utmana. Vi ser oss som er samarbetspartner, inte en leverantör och ni är inte bara ett nummer i ett kundregister för oss. 

Kvalitetssäkring 

Nätverket förnyas löpande då utbudet av konsulter konstant ökar men de vi presenterar för ett specifikt uppdrag är alltid intervjuade, utvärderade och ofta även redan referenstagna samt har genomfört praktiska tester baserade på deras nivåer och områden.

Vid behov erbjuder och genomför vi bakgrundsundersökning och screening på olika nivåer (via SRI). 

Vid genomför praktiska tester på alla nya kontakter i nätverket genom EProved.

Återkoppling, uppföljning & kommunikation

Det är inom detta område vi urskiljer oss ur mängden. Vi har arbetat under flera år med att sätta upp processer och få in rutiner för att säkerställa att vi återkopplar till ALLA kandidater i processen, att vi kontinuerligt följer upp med alla parter under uppdragets löptid och att vi kommunicerar transparent och ärligt under både processen och uppdraget. Som konsult ska det inte finnas några frågetecken på vilken nivå eller hur vi har presenterat denna och som kund kan man förvänta sig att vi vänder på alla stenar, även de obekväma och kommunicerar kring dem. 

FÖRÄNDRINGS-

& PROJEKTLEDNING

I vårt nätverk finns projektledare som på olika sätt bidraget till de allra flesta förändringsprojekt man kan tänka sig pågår på en ekonomiavdelning.

 

Vi har möjlighet att bidra med resurser till allt från förstudie, upphandling, avtalsförhandling, bemanning av projektgrupper till uppsättning av styrgrupper projektledning, kravinsamling och kravställning.

De vanligaste områden där våra specialister inom förändrings- och projektledning kommer i kontakt med är oftast IPO-readyness, outsourcing, insourcing, systemprojekt, digitalisering, processkartläggning och omorganisationer.

RÅDGIVNING

& B.Y.O.T

Vi har upplevt en stor efterfrågan på att komma närmare andra specialister och experter. Ibland behöver man få bolla en fråga, säkerställa att man tänkt rätt, få råd kring om det behövs skapas en beställning från kundens befintliga externa rådgivare, revisorer eller skattejurister.

 

Vi har därför kompletterat vårt grundtjänst med en rådgivningstjänst. Vårt B.Y.O.T.

 

Läs mer om våra rådgivare och deras expertområden här >

REKRYTERING & 2nd OPINION

Marknadskännedom

Att bo i en marknad med ekonomer och att vara lyhörda innebär att vi har stor fördel i att veta hur marknaden ser ut just nu och vilka kandidater som är på väg eller öppna för att diskutera nytt jobb. Vi utgår från ert behov där vi går igenom det utifrån alla aspekter tills vi har en kravprofil som ligger till grund för vårt fortsatta arbete.

Källor

Vi utgår ifrån kravprofilen och tar in tips från marknaden, viss annonsering, headhunting med stor tyngd i vår search i både interna och externa plattformar. 

 

Tidseffektivt

Vi jobbar alltid proaktivt i vår kontakt med potentiella kandidater för att ge oss möjlighet till en smidig process. 

Återkoppling, uppföljning & kommunikation

Under processens gång håller vi en tät dialog med både kandidat och dig som kund. Vårt jobb är att agera projektledare, vi sätter upp tidplanen och vi ser till att den hålls. Det innebär att vi kräver ert engagemang men slösar inte er tid.

Vi behåller den kontakten även efter processen och följer våra kunder och placerade kandidater gärna i deras utveckling.